càrrega externa en helicòpter

INFORMACIÓ

    Duració: A consultar
      Preu: A consultar
    Més informació

QUÈ PODRÀS FER?

En aquesta Habilitació de càrrega externa en helicòpter  us prepararà per poder realitzar un transport de materials a zones de difícil accés.

Descripció del curs

El Curs de càrrega externa en helicòpter us prepararà per poder realitzar un transport de materials a zones de difícil accés. Helipistas dóna la formació necessària per capacitar al pilot a realitzar de forma segura aquest transport amb un control absolut de la càrrega.

Duració del curs

Estructura del curs

Exàmens

Requeriments per a realitzar el curs