ACCEPTO. Segons el que estableix el 25 de maig de 2018 en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), accepto la inclusió de les meves dades (nom, telèfon i correu electrònic) en un fitxer del qual és titular Helipistas SL, i que els mateixos siguin empleats per oferir els serveis en els quals estigui interessat previ requeriment seu, alhora que s'utilitzaran per a l'enviament de notícies i novetats de l'empresa via e-mail. També l'informem que el seu correu electrònic i nom mai seran cedits. Així mateix, declaro estar informat sobre els drets d'accés rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili de Helipistas SL a ctra. d'Ullastrell s / n (Barcelona) o bé enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic [email protected].

    La nostra ubicació excepcional, prop de Barcelona (Espanya) , i la professionalitat i proximitat dels nostres professors, fa que la nostra Escola de pilots d’helicòpter sigui una opció òptima per a qui desitja adquirir coneixements en aquest món.

    INFORMACIÓ DE CONTACTE

    Heliport Teresa Vilà, s/n - 08231 Ullastrell (Barcelona) Espanya
    937 304 911
    [email protected]