curso piloto privado ppl(H)

INFORMACIÓ

    Duració: De 4 a 6 mesos
      Preu: A consultar
    Més informació

QUÈ PODRÀS FER?

Actuar sense remuneració com a pilot o copilot de qualsevol helicòpter emprat en vols no remunerats.

Descripció del curs

El Curs de pilot privat d'helicòpter proporciona als nostres alumnes la capacitat tant teòrica com pràctica per pilotar un helicòpter per a ús privat i particular.
Instruïm als nostres alumnes sobre tots els coneixements requerits per aviació civil i sota la  normativa UE per la correcta obtenció de la llicencia de pilot privat d'helicòpter PPL(H).

Duració del curs

El Curs de pilot privat d'helicòpter pot tenir una duració de 4 a 6 mesos en funció del temps dedicat por l'alumne i la seva disponibilidad.

Estructura del curs

El aspirante deberá completar 106 horas teóricas. Durante el curso se estudiarán los siguientes temas:

 • Legislación aérea y procedimientos ATC*
 • Conocimiento general de aeronaves
 • Performance y Planificación de vuelos
 • Factores humanos y Medicina aeronáutica*
 • Meteorología*
 • Principios de vuelo
 • Comunicaciones y radiotelefonía*
 • Navegación*
 • Procedimientos Operacionales

*Las materias señaladas serán convalidadas en caso de que el aspirante sea poseedor de una PPL(A).

En la fase de vol, l'aspirant haurà de realitzar 45 hores* d'instrucció de vol, en un horari acordat prèviament, i l'examen final amb un examinador autoritzat. La flota amb la qual es realitzaran aquests entrenaments seran Robinson R22.

*Als posseïdors d'una llicència de pilot PPL (A) o similar se'ls podrà acreditar un màxim de 6 hores de vol.

Exàmens

L'aspirant demostrarà un nivell de coneixements adequats per a superar les següents materies en un període de 12 mesos:
 • Legislació aèria i procediments ATC *
 • Coneixement general d'aeronaus
 • Performance i Planificació de vols
 • Factors humans i Medicina aeronàutica *
 • Meteorologia *
 • Principis de vol
 • Comunicacions i radiotelefonia *
 • Navegació *
 • Procediments Operacionals
* Les matèries assenyalades seran convalidades en cas que l'aspirant sigui posseïdor d'una PPL (A).

Requeriments per a realitzar el curs

Per al Curs de pilot privat d'helicòpter només necessites:  

ETS PILOT D'AVIÓ?

Curs de Pilot Privat d'Helicòpter procedent de Pilot d'Avió

Si ja ets pilot d'avió, independentment de si ets pilot privat o pilot comercial, pots obtenir la llicència de pilot privat d'helicòpter fàcilment a causa de la convalidació d'algunes assignatures teòriques del Curs de pilot privat d'helicòpter .