Curs de Pilot Privat d'Helicòpter PPL(H) procedent de PPL(A) o CPL(A)

INFORMACIÓ

    Duració: De 4 a 6 mesos
      Preu: A consultar
    Més informació

QUÈ PODRÀS FER?

Actuar sense remuneració com a pilot o copilot de qualsevol helicòpter emprat en vols no remunerats.

Descripció del curs

El Curs de pilot privat d'helicòpter PPL(H) procedent de PPL(A) o CPL(A), proporciona als nostres alumnes la capacitat tant teòrica com pràctica per pilotar un helicòpter per a ús privat i particular.
Instruïm als nostres alumnes sobre tots els coneixements requerits per aviació civil i sota la  normativa UE per la correcta obtenció de la llicencia de pilot privat d'helicòpter PPL(H).

Duració del curs

El Curs de pilot privat d'helicòpter PPL(H) procedent de PPL(A) o CPL(A) pot tenir una duració de 4 a 6 mesos en funció del temps dedicat por l'alumne i la seva disponibilidad.

Estructura del curs

L'aspirant haurà de completar 50 hores teòriques. Durant el curs s'estudiaran els següents temes:

  • Coneixement general d'aeronaus
  • Performance i Planificació de vols
  • Principis de vol
  • Procediments Operacionals

En la fase de vol, l'aspirant haurà de realitzar 39 hores d'instrucció de vol, en un horari acordat prèviament, i l'examen final amb un examinador autoritzat. La flota amb la qual es realitzaran aquests entrenaments seran Robinson R22.

Exàmens

L'aspirant demostrarà un nivell de coneixements adequats per a superar les següents materies en un període de 12 mesos:
  • Coneixement general d'aeronaus
  • Performance i Planificació de vols
  • Principis de vol
  • Procediments Operacionals

Requeriments per a realitzar el curs

Per al Curs de pilot privat d'helicòpter PPL(H) procedent de PPL(A) o CPL(A) només necessites: