Curs Modular Pilot Comericial d'helicòpter CPL(H)

INFORMACIÓ

    Duració: De 12 a 18 mesos
      Preu: A consultar
    Més informació

QUÈ PODRÀS FER?

Actuar com a pilot al comandament en operacions que no siguin de transport aeri comercial i com a pilot al comandament en operacions de transport aeri comercial en qualsevol helicòpter certificat per a un pilot.

Descripció del curs

El Curs Modular Pilot Comericial d'helicòpter CPL(H) es diferencia del privat atorgant al pilot la capacitat d'exercir la professió de pilot professional d'helicòpter de forma remunerada, estant també capacitat per al transport de passatgers.

Aquests cursos es realitzen sota la   normativa UE   per a la correcta obtenció de la llicència de pilot comercial d'helicòpter CPL (H).

Durada del curs

El Curs Pilot Comericial d'helicòpter CPL(H) pot tenir una durada de 12 a 18 mesos en funció del temps emprat per l'alumne i la seva disponibilitat.

Estructura del curs

L'aspirant haurà de completar 200 hores teòriques. Durant el curs s'estudiaran els següents temes:

 • Legislació aèria
 • Coneixement general de les aeronaus
 • Performance i planificació de vol
 • Factors humans
 • Meteorologia
 • Navegació
 • Procediments operacionals
 • Principi de vols
 • Comunicacions

* Resta d'hores teòriques es completen amb conferències pre i post vol.

En la fase de vol, l'aspirant haurà de realitzar 30 hores d'instrucció de vol, si l'alumne procedeix d'un PPL(A)= amb habilitació de VFR Nocturn i 35 hores si no té habilitació de VFR Nocturn.


Exàmens

El aspirant ha de demostrar un nivell de coneixements adequats per a superar les matèries en un període de 12 mesos:
 • Legislació aèria
 • Coneixement general de les aeronaus
 • Performance i planificació de vol
 • Factors humans
 • Meteorologia
 • Navegació
 • Procediments operacionals
 • Principi de vols
 • Comunicacions

Requeriments per a realitzar el curs

Per al Curs Modular Pilot d'Helicòpter Comercial només necessites:  
 • Una llicencia de PPL(H)
 • Ser major de 18 anys
 • 155 hores de vol com a pilot, de les quals 10 de travesia com PIC. En el cas de un CPL(A) seran 105 hores i en el cas d'un PPL(A), 135 hores.
 • Tenir un certificat mèdic de classe 1 Podeu obtenir el certificat mèdic en els següents centres: Centres de medicina aeronàutica . Per a més informació visita la pàgina de Certificats mèdics .

Sortida professional dels pilots d'helicòpter a Espanya

Obtenir la llicència de pilot comercial d'helicòpter no és diferent de fer una màster o una carrera universitària. Acabat el curs et caldrà acumular experiència professional (hores de vol) per poder arribar a llocs de treball ben remunerats.

El normal és treballar uns pocs anys en empreses d'helicòpters de mida mitjana per posteriorment fer el salt i treballar de pilot d'helicòpter en l'especialització que més t'agradi, ja sigui com a pilot d'helicòpter de la policia, com a pilot del cos de bombers o salvament marítim, o com a pilot de transport de passatgers de grans i luxosos helicòpters.
Igual que un pilot d'avió has d'estar disposat a viatjar, (a l'estranger si cal) i els límits els posaràs tu, ja que com en tot treball, si vols arribar lluny, has de ser ambiciós i no deixar de formar-te (obtenir habilitacions i cursos especialitzats).